Badal Haji

Apakah badal haji?

Badal Haji ialah sejenis haji yang ditunaikan oleh seseorang untuk orang lain menurut syarat-syarat yang tertentu.

Ia khas untuk seorang Muslim yang mampu untuk melaksanakan haji namun terlalu tua atau uzur sehingga dia tidak ada harapan lagi untuk mengerjakannya.

Oleh itu, dia perlulah mencari seseorang wakil yang boleh menghajikan untuknya.

Harga

Termasuk sijil & sejadah
$2000/peserta

Kami boleh membantu anda.

Sila hubungi kami di 6744 3225 dan sediakan nama penuh pemohon.